TERAPI

TERAPI

Helene Lindberg Par- og familieterapeut Individuel terapi

INDIVIDUEL TERAPI

I individuel terapi har du mulighed for at gå i dybden med emner, der optager, tynger eller hæmmer dig. Det kan være angst, traume, ensomhed, lavt selvværd, personlig krise, stress, tab, sorg eller savn.

Jeg arbejder med det, som fylder for dig, og i det tempo, der passer til dig og din udvikling.

Helene Lindberg Par- og familieterapeut Parterapi

PARTERAPI

Hvis I som par formår at fremelske og styrke potentialet i hinanden, spreder det sig som i ringe i vandet til øvrige relationer i jeres liv og til jeres børn og hele familien styrkes – det er min oplevelse.

Gennem parterapi kan du og din partner få støtte til at se hinanden i nyt lys. I kan arbejde med det samspil, de mønstre og dynamikker som af og til kan føles så fastlåste og forvolde os voldsom smerte.

Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for jer, hvadenten det er kommunikative, praktiske, emotionelle, seksuelle eller sjælelige problemstillinger.

Parterapi er en enestående mulighed for at drage omsorg for det, som oftest betyder allermest for os.

Helene Lindberg Par- og familieterapeut Familieterapi

FAMILIETERAPI

I familieterapien arbejder jeg med de dynamikker, udfordringer og muligheder, der er i familien.

Jeg ser familien som en unik og kompleks helhed; hvis ét medlem lider, gør de alle på en måde. I familieterapi bestræber jeg, at hvert medlem anerkendes for sit bidrag og sine individuelle oplevelser.

Helene Lindberg Par- og familieterapeut Familieterapi

GRUPPETERAPI

Gruppedynamikker er utrolig interessante at arbejde med, da skjulte motiver eller misforståede hensyn ofte kan præge interaktionen.

I gruppeterapi arbejder jeg med de eksisterende konflikter, jeres individuelle mestringsstrategier, udviklingspotentialet samt atmosfæren i gruppen.

OM MIG

OM MIG

“Frem for alt,
 Vogt dit hjerte, for derfra
 udgår livet”
Ordsprogenes bog 4:23 

Min overbevisning

I relationer formes og dannes vi
I relationer såres vi
I relationer genopbygges vi

Jeg er overbevist om at det er muligt at nærme os hinanden. Ikke kun når vi trives og alt stråler omkring os og indeni os, men i særdeleshed også når vi kæmper, møder modgang og afstanden synes overvældende. Jeg tror det er muligt at møde hinanden i denne smerte og herigennem opnå en dybere forbindelse, forståelse og kærlighed til hinanden. Vi længes alle efter noget og behøver alle kærlighed for at kunne leve.
Jeg kan følges med dig/jer et stykke af vejen. Jeg indgår professionelt og omsorgsfuldt i din eksisterende virkelighed, tager udgangspunkt i det som fylder for dig og gennem den terapeutiske proces kan nye muligheder skabes.
Mit håb for terapien er altid at skabe kontakt, at anerkende det som er og at styrke dit iboende potentiale samt skabe rum for udvikling og hjertebevægelse.

Om mig

Min passion er at se mennesker udfolde sig i deres fulde potentiale og være det som de er skabt til at være. Og være det i fællesskabet med andre.
Jeg er født i 1981 og bor i København. Jeg er gift på 19. år med Simon og sammen har vi fire børn; to piger på 17 og 15 år og to drenge på 9 og 4 år.

Jeg er af den overbevisning, at hvis ikke vi trives med os selv, i vores parforhold eller i vores familie præger det stort set alle områder af vores liv. Jeg længes selv dagligt efter at styrkes i mit eget parforhold og øve mig i min del af kærlighedens vekselsang.
Som terapeut begejstres jeg over at se potentialet og muligheden for bevægelse i de mennesker jeg arbejder med og ser det som et privilegium at få lov til at tage del i deres udvikling.

FAGLIG BAGGRUND

FAGLIG BAGGRUND

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening, uddannet og certificeret par- og familieterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI) fra 2015. Det er en psykodynamisk uddannelse, hvor oplevelsesorienteret terapi er grundstenen. Desuden er jeg uddannet international/interkulturel socialrådgiver fra 2008. Jeg har siden 2013, sideløbende med mit arbejde, udbudt terapiforløb. I 2015 åbnede jeg min egen terapipraksis på Frederiksberg i København. I 2016 skabte jeg Integreret Kvindeterapi (IKT), som er holistisk gruppeterapi for kvinder. Og i 2017 blev jeg uddannet som Living Yolates instruktør.

Jeg har arbejdet med traumatiserede flygtninge, handicappede og udviklingshæmmede og deres pårørende, misbrugte børn samt været kontaktperson i et psykiatrisk ambulant behandlingstilbud, som kontaktperson for unge med psykoselidelser indenfor det skizofrene spektrum, herunder ansvarlig for den individuelle terapeutiske intervention, psykoeducation, kognitiv gruppeterapi samt pårørendearbejde.
Derudover har jeg har jeg været ansat i en projektstilling, i en folkekirke på Nørrebro som relationsmedarbejder, med ansvar for sjælesorg, undervisning og workshops for par, familier og unge samt initiativer på tværs af generationer.

Senest har jeg skabt Revive Your Life. Revive Your Life handler om at leve; om at være vågen og nærværende tilstede i dit eget liv. Det er muligt at leve fuldt ud – i dyb smerte såvel som i overvældende glæde. Revive Your Life tilbyder online terapiforløb samt retreats.

Jeg laver også Ærlig proces, som er en podcast der handler om at leve mere end at overleve! Om at være ærligt til stede i den proces, som livet bringer.

OMTALE

Efter adskillige mislykkede forsøg med forskellige psykologer, fik jeg muligheden for at tale med Helene. Samtalerne med Helene har været gode, da hun netop har været skarp til at fange essensen; hun har her været god til at fremme en selvbevidsthed hos mig.

Hvad jeg særligt ønsker at fremhæve er, at Helene i en høj grad viser en personlig interesse i at hjælpe – på en professionel måde. Det er tydeligt at mærke hendes nærvær. Det er rart, at Helene netop ikke lader sig skjule bag en neutral, institutionel maske, men bruger sig selv aktivt i mødet med mig. Under samtalerne har jeg følt, at jeg er blevet set, hørt og hjulpet på rette spor – i mit eget tempo. Jeg kan derfor varmt anbefale Helene.

Anne, 23 år

INTEGRERET KVINDETERAPI

INTEGRERET KVINDETERAPI

Min absolut motiverende drivkraft i at lave Integreret Kvindeterapi er, at se kvinder være det, som de er skabt til at være uden frygt og skam; at se andre og selv turde stråle med alt det, som Gud har givet os, for at vi kan dele det med hinanden. Jeg fornemmer en dyb hemmelighed i den holistiske tilgang til seksualiteten, hvor krop, sind og ånd får lov at arbejde sammen. Dybest set, tror jeg, disse tre er integreret uafhængigt af, om vi forholder os holistisk eller fragmenteret hertil.

Du kan læse meget mere om Integreret Kvindeterapi på min IKT-hjemmeside.

PRAKTISK

PRAKTISK

PRISER

En time a 60 minutter koster 1200 kr.

Efter kl. 15.30 pålægges 200 kr. pr. time.

Min erfaring er, at det ofte er hensigtsmæssigt at bruge mellem en til halvanden time per session.

Betaling modtages via mobilePay eller bankoverførsel efter afsluttet samtale.

AFTALER OG AFBUD 

I slutningen af hver samtale aftaler vi næste tid. Der er også mulighed for at booke kortere eller længere forløb, med fastlagte datoer fra start.

Afbud skal sendes som SMS på tlf.nr.: 5190 5164 – oplys venligst tid og navn samt evt. ønske til en ny tid.

Ved afbud skal der gives besked 24 timer inden vores aftale, ellers betales den fulde pris.

TAVSHEDSPLIGT

Enhver person og alt indhold i terapisamtalerne behandles med anonymitet og tavshedspligt.

I forbindelse med supervison kan jeg tage temaer op fra mine sessioner, men også supervison er underlagt princippet om tavshedspligt.

BELIGGENHED

Jeg har særskilt terapipraksis i mit hjem på Philip Schous Vej 30 4. tv, 2000 Frederiksberg.

Det ligger tæt på både S-tog og Metro. Peter Bangs Vej st. og Flintholm st.

Der er almindelig gadeparkering. Orientér dig om parkeringregler hér.

 

KONTAKT HELENE

KONTAKT HELENE

4 + 7 =